Service

บริษัท เฟิร์สคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  มีการบริการด้านต่างๆ  ไม่ว่าเป็นบริการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor), เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)  เพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังมีทีมบริการซ่อมเครื่องอัดอากาศ  24 ชั่วโมง  โดยเน้นให้บริการที่รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  เพื่อทันต่อความต้องการของลูกค้า  ดังต่อไปนี้

service

บริการตรวจเช็ค เชิงป้องกัน  รายเดือน, รายปี  พร้อมทั้งเก็บประวัติลูกค้า  โดยทีมวิศวกร มีประสบการณ์ มากกว่า15 ปี OVERHAUL

service2

บริการ  Over haul และซ่อมเครื่องอัดอากาศทุกยี่ห้อ  โดยทีมงานวิศวกร และเครื่องมือที่ทันสมัย  ทำงานทันตามเวลา และได้คุณภาพ

บริการหลังการขาย

  1. ซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่อง(Overhaul&Service)
  2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปั๊มลมทุกยี่ห้อ

footer