oil Free

————ภาพ——————ปั๊มลมแบบสกรู (oil Free) เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมเฉพาะ  เช่น อาหาร ยา  อิเล็กทรอนิคส์ เคมี พ่นสี  สมควรจะเป็นปั๊มลมที่เป็น แบบไม่มีน้ำมันหล่อลื่นภายใน  เพราะมีต้องการให้มีไอน้ำมันออกไป  สำหรับ Hitachi ปั๊มลมสกรูมีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด  15  กิโลวัตต์ (20แรงม้า)  –  450 กิโลวัตต์ (600 แรงม้า)

ปั๊มลมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป (oil Flood Type)