HITACHI AIR COMPREESOR SCREW TYPE

ปั๊มลมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะ (oil Free Type)

product_001ปั๊มลมแบบสกรู (oil Free) เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมเฉพาะ  เช่น อาหาร ยา  อิเล็กทรอนิคส์ เคมี พ่นสี  สมควรจะเป็นปั๊มลมที่เป็น แบบไม่มีน้ำมันหล่อลื่นภายใน  เพราะมีต้องการให้มีไอน้ำมันออกไป  สำหรับ Hitachi ปั๊มลมสกรูมีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด  15  กิโลวัตต์ (20แรงม้า)  –  450 กิโลวัตต์ (600 แรงม้า)

ปั๊มลมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป (oil Flood Type)

 

 

 

product_002ปั๊มลมแบบสกรู (oil Flood) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป  มีน้ำมันหล่อลื่นภายใน  เพราะราคาไม่สูงมาก สำหรับ Hitachi ปั๊มลมสกรูมีจำหน่ายขนาด  7.5 กิโลวัตต์ (10 แรงม้า) – 240 กิโลวัตต์ (322 แรงม้า)

 

 

 

footer